Terapie

Pomáhám lidem už 25 let nalézat východiska ze svých závislostí, lpění a z problémů s tím souvisejících. Provázím je v nalézání jejich zapomenutých zdrojů a individuálního nebo rodinného niterného potenciálu.

Závislost má různé podoby. Ať už se jedná o závislost na nelegálních (pervitin, THC) nebo legálních látkách (alkohol), moci, práci, lidech, hraní a sázení, shoppingu…vždy je její příčinou určité niterné „zamrznutí“ člověka, dlouhodobá vnitřní stagnace, nevědomé uvíznutí v nějaké emoční energii (smutek, lítost, strach, nenávist), nebo v dehonestující a dlouhodobě živené představě o sobě – nízké sebevědomí, sebehodnota, stres a permanentní stav ohrožení.

Nabízím podporu a poradenství v těchto oblastech ve formě hodinových konzultací:

  • Individuální konzultace v případě závislost na nelegálních a legálních látkách
  • Rodinné poradenství a terapie
  • Partnerské poradenství a terapie
  • Poradenství a podporu při zvládání gamblingu
  • Poradenství a podporu při jiných druzích závislosti

Cena: 450 Kč/ hodinu individuální konzultace

Párová terapie: 600 Kč/ hodinu

Rodinná terapie: 800 Kč/ hodinu (bez rozlišení počtu rodinných příslušníků)

Navazující odborná pomoc: v kraji dostupné psychologické a psychiatrické ordinace, detoxifikační zařízení, krátkodobé léčebny a dlouhodobé komunitní pobyty.