Celostní muzikoterapie

Vše plyne a vše vibruje.

Člověk vnímá a prožívá vždy jen určitou část tohoto vibrování a plynutí. Tu část, která je
právě nezbytnou částí pro jeho osobní růst.

Lidský život je velkou vzácností. Svou hodnotu má už jen tím, že JE. Tato základní hodnota se dá dále prohlubovat. Její prohlubování spočívá v rozmanitých tvůrčích schopnostech člověka a v jejich praktickém realizování ve službě druhým lidem. Ve vůli k lásce a ke svobodě. Nikoli v mocenských ambicích a v nekorektním usilování o pomíjivou slávu. I když i to patří k lidskému životu a životním zkušenostem.

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že je dobré mnohem více podporovat a posilovat v sobě vibrace otevírající brány k životu než ty vedoucí ke stagnaci a závislosti.

Během hodinových celostně muzikoterapeutických relaxací hraji na nástroje s přirozeným laděním a zpívám.

Přítomní jsou tak harmonizování prostřednictvím živých a zdravých vibrací tak, jako kdyby byli vystaveni zvukům a vibarcím člověku přirozeným a v přírodě volně a svobodně působícím.

Jak relaxace probíhají?

Buď jednotlivec nebo skupina lidí zaujmou pro ně ty nejpohodlnější polohy, nejlépe vleže (na karimatkách přikrytí dekami), vnímají každý svým způsobem vibrační zvuky jednotlivých nástrojů a zpěv. Délka hry na jeden nástroj – jedná se o takzvanou „přímou tvorbu“ – je proměnlivá. Odvíjí se od potřeb relaxujících, od mého propojení se s konkrétním prostorem a se zdrojem inspirace.

Prostředníkem sdílené inspirace je mé duchovní srdce. Prostřednictvím životní energie vědomí a fyzického těla (ruce, ústa, hlasivky) harmonizující vibrace zaplňují prostor a tak, jak pronikají srdci a těly přítomných, tak je harmonizují a umožňují prožitky klidu, uvolnění a chuti být se sebou samým.

Je to stejné, jako když se člověk nachází v přírodě a zaposlouchá se do ševelení potůčku nebo šumění korun stromů…oddá se tomu, co zní, co právě vibruje v prostoru a v něm. Efekt harmonizace a uvolnění nastává už po deseti minutách, i když je to jako vše – individuální.

Na jeden nástroj hraji tak čtyři až deset minut. Používám nástroje, které jsou níže společně se zvukovými ukázkami vyobrazeny.

Brumle

Brumle je prastarý hudební nástroj, který pochází patrně z Asie. Řadí se do skupiny idiofonů. Ke hře na brumli přidávám intuitivní zpěv. Tím vytvářím velmi účinné harmonizační frekvence.

Zvuková ukázka hry na brumli se zpěvem

Fujara

Nejedná se o klasickou fujaru známou od slovenských salaší. Toto je český výrobek od pana Kašpaříka. Umožňuje mi jemnější, jasnější a bezprostřednější zvukové vyjádření vibrací ticha, které mnou právě procházejí. Harmonizující melodie a rytmy tvořím intuitivně a přímo pro daný prostor a pro přítomné posluchače.

Zvuková ukázka hry na fujaru

Tibetská mísa

Původ tibetských (zpívajících) mís lze vystopovat do třetího tisíceletí do Nepálu. Jejich lahodně rezonující těla vznikají slitím sedmi kovů. Každá mísa má svou duši a v různých prostředích zní trochu odlišně. Baví mne vytvářet různě barevné, křehčí i pevnější souzvuky. Jsou velmi sugestivní a mohou připomínat andělské chóry. Ve vibračních lázních tibetských mís se lze koupat tak, jako v průzračné vodě horského jezírka za bezvětří a za svitu slunce.

Zvuková ukázka hry na tibetské mísy

Flétna shyiotanka

Těchto indiánských fléten je mnoho druhů. Je to vůbec jeden z nejstarších hudebních nástrojů. Zvuk každé proniká hluboko do zákrut lidského těla, mysli a vědomí. Má velkou schopnost rychle proměnit a vyladit kvality každého prostoru. Proto ji používám na začátku svých relaxačně harmonizačních vibračních setkávání.

Zvuková ukázka hry na flétnu shyiotanka

Mezi další muzikoterapeutické nástroje patří například šamanský buben, buben djembe, koncovky, zlatý déšť, zvonky, koshi zvonky, dešťová hůl, gong i ústní harfa.

Důležitým harmonizačním činitelem při hře na nástroje s přirozeným laděním jsou kvalitní alikvótní tóny, které produkují v potřebné míře pouze tyto nástroje.

Alikvótní tóny jsou produkovány při hře na jakýkoliv hudební nástroj. Nástroje s temperovaným laděním – jsou to nástroje, na které se dá zahrát více stupnic (kytara, klavír) – vytvářejí alikvótní řady více unifikované s nepřirozeně utvářenými intervaly mezi jednotlivými tóny. To je zesíleno hlavně při produkci s vrstvením akordů. Tato hudební produkce nemá takový harmonizační účinek, jako hra na nástroje s laděním přirozeným.

I když její nezpochybnitelná kvalita může spočívat v tom, jakého citového nebo emočního energeticky-duchovního pole je nositelem, prostředníkem V hudbě, která bude znít a na své okolí působit, je velmi důležité momentální niterné naladění hudebníka, interpreta, terapeuta.

Hra na nástroje s přirozeným laděním, a prostřednictvím ní se tvořící alikvótní řady, souzní s přirozenými rytmy a energetickými vibracemi přírody a lidského těla a duše. Hlavně v tom je její ničím nenahraditelný harmonizační potenciál.