Koučink

Koučink není psychoterapie, i když může dosahovat podobných cílů…kouč klientovi neradí, co má dělat, ale pomáhá klientovi najít řešení jeho situace, jeho problému motivováním klienta k nalezení jeho jedinečného originálního řešení.

Jsem jedinečný v tom, že 25 let pomáhám lidem nalézat řešení jejich obtíží v různě intenzivních a časově ohraničených terapeutických procesech. Což je zcela jedinečná zkušenost, která se nedá nikde nastudovat, či jinak získat.

Jako kouč jsem schopen propojovat účinné koučovací techniky s terapeutickou péčí, empatií, již zmíněnou mnohovrstevnatou zkušeností, a tím vytvářet bezpečný a spolupracující prostor pro naplnění vaší zakázky.

Klient má řešení své zakázky v sobě, jen z něj potřebuje setřít letitou vrstvu prachu a realizovat jej. Potřebuje k tomu sebrat odvahu, potřebuje průvodce, kolegu, který s ním vytvoří pracovní vztah, soucítí s ním, chápe ho, ale ctí klientovu jedinečnou schopnost hledání, pátrání, nalézání a aplikování nalezeného do běžného života…

Jak pracuje kouč:

 • upřímně se zajímá o klienta
 • naslouchá a poctivě si ověřuje, že klientovi rozumí
 • přesně nastaví cíl, je si jist, že ví, na čem pracuje
 • naslouchá tak dlouho, až klient začne překvapovat sám sebe
 • respektuje, že klient svému světu rozumí daleko lépe, než kouč
 • dívá se na klienta z hlediska jeho možností
 • ví, že je v pořádku, pokud se klient namáhá víc, než on
 • ví, že cokoli pomáhá klientovi a funguje, je v pořádku
 • neobtěžuje klienta svými pochybnostmi

Klientovi se věnuji s opravdovým a soustředěným zájmem a pozorností.

Nabízím koučování v těchto oblastech:

 • zorientování se v tom, co dál se svým životem, kterým směrem se vydat a jak to konkrétně provést
 • odblokování, spíše přijetí strachů a pochyb o sobě a o svém konání
 • reálnější vnímání sebe a světa, ve kterém žiji
 • nalezení řešení problémů vztahových v rodinách, ve vztazích partnerských, kolegiálních i ve vztahu k sobě
 • nalezení východisek a úlev od svírajících emočních stavů smutku, lítosti, zloby, strachu a úzkosti
 • nalezení zdrojů stresu, pochyb o sobě a způsobů, jak se s nimi vypořádat
 • nalezení víry a důvěry v sebe a v život
 • nalezení sebehodnoty, odvahy a chuti k uplatnění svých talentů a schopností
 • nalezení způsobů, jak o sebe pečovat a jak se mít rád.

Cena za hodinu a půl koučování (90 minut): 2300 Kč.

Koučovny mám v Pardubicích a v Náchodě

No vida! Už to mám!