O mně

Cítím se být mnohem mladším, než kolik mám tónů na stupnici let. Je jich tam 57 a znějí mi v odlišných intervalech a zabarveních podle toho, jak jsem vzdoroval nebo plynul.

Sviťme si vzájemně na cestu…

Můj školní vzdor byl skrytý. Do školy jsem putoval velmi nerad. I když jsem ve školních lavicích dost času prospal, doma jsem se pak učil, abych si udržel dobré známky. Často to bylo s vypětím všech sil, abych zvládal všudypřítomné niterné konflikty, ale dotáhl jsem to až na inženýra.

Hrál jsem 17 let závodně tenis a tam jsem plynul. Skvělí lidé, parta kamarádů, turnaje, hry nejen sportovní, radost z dobře posazených úderů, zklamání z proher, čerstvá vůně antuky ihned poté, co byla v letním parnu pokropena vodou…vyčerpání a únava…regenerace, souznění…ale i postupně se vkrádající pochybnosti o tom, že není jenom svět vnímatelný pěti smysly.

První lesní spontánní meditace. V 19 letech. Stavy uvolnění a blaženosti. Vědomí láskyplné propojenosti se vším. Vlastní verše. Otokar Březina. Filosofická a duchovní literatura. Pravidelné praktické duchovní usilování.

Kytara. Prvně zakoupená v Praze v rámci maturitního školního výletu. Hluboká touha psát písně a prvotní velké zklamání z toho, že je to tak těžké se na kytaru naučit hrát. Pokusy. Zdokonalování. Radost z tvoření. Láska, která stále žije.

Rodina. Velký dar obyčejného všedního života, který jsem si snad ani nezasloužil. Přinesla mi plno nádherných zážitků a také trápení a opět hlavně vnitřních konfliktů a tlak na hledání východisek a řešení, kterých bylo nalezeno mnoho. Bezpečné ukotvení ve společenství, úlevu, lásku. Syna, který žije svůj život a je a vždy bude nedílnou součástí mého života. Děkuji.

Práce se závislými. Mnoho škál barev při propojování se s lidmi, kteří na chvíli ustrnuli, ale touží se opět rozběhnout. Zázrak toho, že jsem jim mohl být často neobratným průvodcem v části jejich cesty. Děkuji.

Poznání. Abych mohl s někým souznít, sdílet, spolupracovat, tvořit, musím být sám sebou a zároveň být součástí Toho, co mne přesahuje, co mne prostupuje a co mi dává život.

Propojováním autonomních světů vytvářet v lásce a svobodě rovnováhu a harmonii.

Vzdělání

ZŠ – 1971 až 1980 – základní devítiletá škola Lidická, Hrádek nad Nisou

SŠ – 1980 až 1984 – SPŠ stavební Liberec, sokolovské náměstí, obor dopravní stavby – maturita

VŠ – 1984 až 1985 – VÚT Brno, Barvičova – obor pozemní stavby – studium jsem po roce na vlastní žádost ukončil

VŠ – 1986 až 1991 – VŠ báňská v Ostravě – obor „Ekonomika a řízení hornictví“ – státní zkouška

Sebezkušenostní výcvik – 2003 až 2007 – vedoucí výcviku: Dr. Jitka Vodňanská.

Vzdělávání formou týdenních setkání probíhalo na různých místech ČR, hlavně v Mnichově Hradišti nebo v Tuněchodech. Prostřednictvím sdílených zkušeností lektorů (např. Jitka Vodňanská, Pavel Bém, Zdeněk Riegr, Jiří Broža…), vlastní sebezkušenosti a práci pod supervizí jsem se učil rozumět specifikům terapeutické práce s rodinnými systémy a ty jsem dále 15 let prakticky uplatňoval a rozvíjel na svém pracovišti ve formě víkendových strukturovaných rodinně terapeutických programů, jejichž součástí jsou společné ranní komunity, vzdělávací, skupinové a volnočasové bloky, jakož i hodinové konzultace za účasti klienta, příbuzných a terapeuta.

Kurzy

Začátkem tisíciletí jsem absolvoval řadu krátkodobých kursů a vzdělávacích seminářů, například seminář „O rozhovoru“ u Mgr. Knopa v Liberci, „Časovou osu“ u dvojice MUDr. Chvála a MUDr. Trapková…

Z poslední doby v rámci povinného vzdělávání (ročně minimálně 24 hodin)

Úvod do problematiky domácího násilí a stalkingu – 14.9. 2015, 8 hodin, občanské sdružení „D“ – Liberec.

Úvod do práce s traumatizovanými klienty – 15.9. 2015, 8 hodin – občanské sdružení „D“ Liberec.

Využití rodinných map a prvků rodinné rekonstrukce terapeutické praxi – 6. až 8.10. 2017, 24 vyučovacích hodin – lektoři: Stephen Buckbee M.A. ED, Michael Dupont, M.A.

Celostní muzikoterapie I., II. – 2013 až 2017 – UP Olomouc – filosofická fakulta.

Koučink jako umění – Magdalena Vokáčová – duben 2022 až leden 2023.

Profesní život

Administrativní pracovník na dole Křižany – 1985 až 1986.

Civilní služba: hlídač skládky v Hrádku nad Nisou – 1991 až 1992

Poštovní doručovatel a pracovník u přepážky na poště v Jablonci nad Nisou – 1992 až 1993.

Obchodní činnost – prodej triček – v Praze, figurant u Metrostavu – 1993 až 1995.

Sociální pracovník – asistent – 1996 až 1998 – azylový dům Speramus Liberec – práce s bezdomovci.

Socioterapeut – 1. června 1998 až 31. července 2021 – Terapeutická komunita pro drogově závislé (TK) Nová Ves u Chrastavy 55, 434 31, ADVAITA z.ú., www.advaitaliberec.cz

Pracoval jsem v terapeutické komunitě pro drogově závislé na plný úvazek. Zpočátku rok a půl jako pracovní terapeut, pak jako socioterapeut. V letech 2009 až 2012 jsem komunitu vedl. Od roku 2004 doposud (v rámci DPČ) vedu práci s rodinami realizovanou v podobě víkendových terapeutických strukturovaných programů, jejichž součástí je skupina rodičů a příbuzných, konzultace za účasti klienta, příbuzných a terapeuta, společné volnočasové aktivity, vzdělávací lekce. V komunitě také pracuji jako muzikoterapeut.

Celostní muzikoterapeut – PN Kosmonosy – 2016 – dosud – práce na dohodu, dojíždím do Kosmonos několikrát do měsíce, pracuji na detoxu, oddělení K20 a S7. S8., TK Advaita.