O mně

Jako člověk, básník, hudebník, terapeut a kouč se snažím žít tak, abych život vnímal a prožíval v jeho opravdovosti a vzájemné živé součinnosti. Abych neustrnul v nějaké „bezpečné“ představě o sobě a o světě. Abych uměl vědomě proměňovat to, co proměňovat lze. Abych dovedl přijmout to, co je nevyhnutelné. Abych odpouštěl. Abych vytvářel bezpečný prostor pro sebe i pro své bližní. Abych se stále učil niterně zachycovat, zřetelně a smysluplně vyjádřovat a sdílet to, co je aktuálně k vyjádření a ke sdílení přichystané.

Co nabízím

Muzikoterapie

Stejně, jako nám není lhostejné, co a jak jíme, měli bychom se starat také o to, jakým vibračním frekvencím jsme z vlastního rozhodnutí vystaveni a raději si vybírat ty harmonizující a léčivé.Celostní muzikoterapie prohlubuje vztah se sebou a přináší chuť do života.

Terapie

Člověk je v životě do té míry šťastným nebo nešťastným, jak vydrží být sám se sebou. Terapie je společně sdílený proces hledání a nalézání bezpečného způsobu, jak se sám se sebou cítit dobře.

Koučink

Doprovázení na cestě k nalezení vašeho niterného zdroje, doprovázení v jeho rozvíjení a obohacování o další možnosti a talenty, jakož i jeho vědomé praktické promítání do běžného každodenního života.

Oči cest

Další aktivity

Autorské písně s kytarou a básně

Kytara, rytmus, melodie…velká radost při vyjadřování prožívaného, v uspořádávání Toho do zkratek a tvarů v podobě slov a tónů…tvoření písní, zhudebňování básní…krásné chvíle v propojenosti se sebou a s něčím těžko uchopitelných a vždy jen neobratně a nedostečně zpřítomňovaným…pokora, láska, naděje.

Sněží

Vyšlo nové CD autorských písní s názvem: „OČI CEST“.

Vyšlo nové CD se zhudebněnými básněmi Otokara Březiny s názvem: „Místa harmonie a smíření“ – podle jedné z březinových básní.

Autorská kniha básní „Prohřeji zemi svým tajícím sněhem“.

Přednášky

Život je neustále se proměňujícím svátkem, který člověka denně vybízí k tomu, aby byl vnímán a naplňován. Je svobodnou volbou člověka, jak bude svátek slavit, či světit.