Autorské písně s kytarou a básně

Jsem „znějící básník“ – propojující ve svých písních a básních svět duchovní (neviditelný) se světem pozemským (hmotným, smysly vnímaným a zakoušeným) tak, aby vše tvořilo jeden celek.

Písně a básně vznikaly a stále vznikají v meditativním radostně tvůrčím rozpoložení už třicet let. Strachy, nejistoty a bolesti jsou v nich prostupovány světlem lásky, svobody, odpuštění a přijetí. Jsou takovými, jakým je lidský život. Tedy barevnými a proměňujícími.

„Život z života se rodí, světlo ze světla, Věčnost hmotu v svůj šat upletla“ (verše z písně „Máš v rukách čas“)

Ukázky mých písní

Modrá je dálka
Člověk ukryl bílá křídla
Ve stínu jasmínů

Ukázky mých básní

SESTAV DUHU Z BÍLÝCH KRUHŮ

Sestav duhu z bílých kruhů.
Probuď chůzí pohyb větví
budoucího lesa.

Najdi čiré kapky deště
v proudech vlasů cest, cos prošel
při čekání na zpěv kosa.

Postav z vlastních kostek ledu
zlobných gest a skrytých bludů
příbytek pro zlaté Ticho
kroužící tvou pamětí.

I ty jsi schopen oběti!
I ty jsi schopen oběti!

I ty jsi schopen dopít kalich
slepých slov a souvětí.
Utvořen jsi v jádru
Duše
zlatým světlem Přijetí!

Uzdrav příběh vyschlé řeky
zrcadlením Slunce v slze.
Odemkni klec ranní mlze
a zapískej na prsty.

Do nočních řek zasaď saze
přenošené bolesti.
Výrazy své spící tváře
zapřáhni do rozhodnutí
půlměsíční svatozáře
k úplňkové zralosti.

Poruš staré zvyklosti
sklizní plodů blízkosti.

Sestav duhu z bílých kruhů.
Probuď chůzí pohyb větví
budoucího lesa.

HORKOU DLANÍ

Horkou dlaní, touhou vraní
pustil jsem po vodě přání,
ať úsvit dostihne stmívání,
ať v lásce není umírání,
ať tahy štětců z parapetu
jsou slovy světců prosté střetů.

Ať lidské dlaně hostí laně
konejšivých pohybů.
Ať dům vypadá rozestlaně,
a tma má málo záhybů.

Zas zavelí náruč jmelí
k pokojnému zastavení.
Potoční list zaševelí
o svátosti narození.

A skořápky na hladinách
přitulí se jedna k druhé.
Noc spolyká traktát o vinách,
hvězdy budou méně strohé.